О компании

Акция «5+1 бесплатно» от ТМ «Бон Буассон»

Офіційні правила

Акції «5+1 безкоштовно» від ТМ «Бон Буассон»

(надалі – «Правила»)

 

1. Організатором Акції «5+1 безкоштовно» від ТМ «Бон Буассон» (надалі – «Акція») є

Приватне акціонерне товариство «Новомосковський завод мінводи», ЄДРПОУ 00382728, місцезнаходження: вул. Петра Сагайдачного  1-А, с. Знаменівка, Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл., 51281, Україна.

 

2. Мета проведення Акції: популяризація товарів під торговою маркою (далі – ТМ)

«Бон Буассон», а також стимулювання та створення сприятливих умов для збуту і

просування товарів під ТМ «Бон Буассон» на ринку.

 

3. Учасники Акції.

3.1. Учасниками Акції можуть бути всі громадяни України, яким виповнилося 18 років та

які придбали Акційну продукцію (надалі – «Учасники Акції»).

3.2. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність

Учасників Акції.

 

4. Строки та місце проведення Акції:

4.1. Акція проводиться з 01.07.2021 року по 31.12.2022 року.

4.2 Акція проводиться на всій території України, окрім окупованих територій, за умови

наявності Акційної продукції в місцях продажу.

 

5. Продукція, що бере участь в Акції:

5.1. Продукція, що бере участь в Акції:

- вода мінеральна природна столова "Бон Буассон" хлоридно-гідрокарбонатна натрієва негазована, пляшка ПЕТ, об’єм 1,5л;

- вода мінеральна природна столова "Бон Буассон" хлоридно-гідрокарбонатна натрієва слабогазована, пляшка ПЕТ, об’єм 1,5л;

- вода мінеральна природна столова "Бон Буассон" хлоридно-гідрокарбонатна натрієва сильногазована, пляшка ПЕТ, об’єм 1,5л.

5.2. Акційна продукція – упаковка з 6 (шести) одиниць продукції під торговою

маркою «Бон Буассон», перерахованих в пункті 5.1 цих Правил, позначена плашкою з

написом «Акція! 5+1 безкоштовно».

5.3. Зображення Акційної продукції:

 

 

 

 

6. Умови Акції.

6.1. Купуючи Акційну продукцію Учасник Акції сплачує вартість одиниці Акційної

продукції, яка складається з 6 (шести) одиниць продукції під ТМ «Бон Буассон», за

ціною виробника/дистриб’ютора, що дорівнює вартості 6 (шести) одиниць

продукції під ТМ «Моршинська» за ціною виробника/дистриб’ютора зі знижкою 15%,

визначених в пункті 5.1 цих Правил, відповідного артикулу (негазована,

слабогазована, сильногазована), що реалізуються не як акційна пропозиція.

6.2. Умови Акції діють тільки у разі придбання Акційної продукції.

6.3. Розірвання упаковок Акційної продукції не допускається. Умови Акції діють тільки

у разі придбання Акційної продукції з непошкодженим пакуванням.

6.4. Кількість придбаних одиниць Акційної продукції не обмежена.

 

 

7. Інші умови.

7.1. Детальні умови Акції розміщені на сайті www. bon-boisson-beverage.com

7.2. Організатор Акції не несе відповідальності за відсутність Акційної продукції в

конкретній торговій точці.

7.3. Організатор Акції не несе відповідальності за цілісність пакування Акційної

продукції в торгових точках.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності за дотримання торговими точками умов

проведення Акції та цих Правил. Ціна Акційної продукції в місцях продажу може різнитися залежно від націнки продавця.

7.5. У випадку виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне розуміння цих Правил

та\або має на увазі питання, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення

приймається Організатором Акції у відповідності з вимогами чинного законодавства

України. Таке рішення є остаточним та не підлягає оскарженню.

7.6. Організатор Акції не несе відповідальності у випадку настання форс-мажорних

обставин (непереборних обставин), таких як епідемії, стихійне лихо, пожежа, паводок,

військові дії будь-якого характеру, блокади, істотні зміни в законодавстві, яке діє на

території проведення Акції, інші обставини, які не підвладні контролю Організатора.

7.7. Організатор Акції залишає за собою право вносити уточнення і зміни до цих Правил

Акції без попереднього особистого повідомлення всіх Учасників Акції. Інформація

про уточнення/зміни Офіційних правил Акції доводиться шляхом розміщення

уточнених/змінених Правил на сайті www. bon-boisson-beverage.com

7.8. Правила Акції, як і будь-які зміни/доповнення до них, набувають чинності з

моменту їх розміщення Організатором на Інтернет-сайті www. bon-boisson-beverage.com

 

 

 

Вода мінеральна природна столова "Бон Буассон"

негазована            4820033303895

слабогазована     4820033303918

сильногазована   4820033303932

 

Об’єм: 6х1,5л ℮

 

 

*Мається на увазі, що вартість упаковки, яка складається з шести пляшок води мінеральної природної столової "Бон Буассон"об’ємом 1,5 л, з позначкою «Акція 5+1 безкоштовно» на упаковці, в даній акційній пропозиції за ціною виробника/дистриб’ютора дорівнює вартості п’яти пляшок води мінеральної природної столової "Бон Буассон" об’ємом 1,5 л за ціною виробника /дистриб’ютора, що реалізуються не як акційна пропозиція. Ціна акційної пропозиції в місцях продажу може різнитися в залежності від націнки продавця. Термін дії акції з 01.07.2021 р по 31.12.2022 р. Акція діє на всій території України за умови наявності продукції, що є акційною. Детальні умови акції на сайті www. bon-boisson-beverage.com